שילוב מודול תלת-ממד במערכת שו"ב

שילוב מודול תלת-ממד במערכת שו"ב אזרחית או בטחונית, כחלק אינטגרטיבי ומסונכרן, משפר מאד את יכולות מערכת השו"ב.

  • שילוב מודול תלת-ממד כחלק ממערכת שו"ב משפר משמעותית את ההתמצאות המרחבית של השולט במערכת.

  • סינכרון עם סנסורים (מצלמות קבועות/ ניידות/ רחפן והצגת העקבה הקרקעית שלהן) מאפשר אוריינטציה מרחבית טובה יותר.

  • שילוב מודול תלת-ממד מאפשר תיחקור אירועים טוב יותר ע"י ניתוח אלמנטים מרחביים כמו כיסוי קווי ראיה/ הסתרות, הצללות, תאורות בלילה וכו..

  • שילוב מידול פנימי של מתקנים מאפשר השלמת תמונת השולט באופן מלא וברצף גיאוגרפי.

  • טרהויז'ן מספקת מוצר ושירות מלא- בניית המודל התלת-ממדי של האתר (חיצוני ופנימי) ברזולוציה גבוהה, שילובו במערכת השו"ב, עדכונים, יעוץ ותמיכה.