מידול גיאו-ספציפי

 
  • מידול ערים בתהליך גיאו-ספציפי מתבסס על תוכנה המצמידה טקסטורת מדויקות המתקבלות מצילומים מעוגנים על גבי קירות המבנים.

  • הצילומים מתקבלים ממצלמות מוטסות (מטוס/ רחפן) או מצילומים שבוצעו מהקרקע (רכב/ בן אדם). 

  • המודל המתקבל מדויק גיאוגרפית וכמו כן מדויק בניראות שלו.

  • ניתן לשלב במודל שכבות מידע גיאוגרפיות עיליות ותת קרקעיות.

  • ניתן לשלב במודל אלמנטים כמו מודלי עצים, תמרורים, רמזורים, עמודי חשמל ועוד.

  • ניתן לשלב במודל מודלים פנימיים של מבנים יחודיים.

  • טרהויז'ן מתמחה בביצוע המידול באופן מלא, שילובו באתר הלקוח, העלאת שכבות מידע גיאוגרפיות, הנגשתו באינטרנט, עדכון המודל, הדרכות ותמיכה.