מידול גיאו-טיפיקלי

 
  • מידול גיאו-טיפיקלי מבוסס על 'הדבקת' טקסטורות אופייניות בשיטה אוטומטית, בהתאם לאופי המבנים ויעודם, על גבי קירות המבנים.

  • התהליך כאמור אוטומטי ומבוצע באמצעות אלגוריתם שפותח בחברה.

  • מידול גיאו-טיפיקלי נעשה על ערים גדולות במיוחד ומאפשר מידול מהיר וזול.

  • במידול גיאו-טיפיקלי גיאומטרית המבנים נשמרת וניתן לבצע ניתוחים גיאוגרפים מלאים כמו ניתוחי קווי ראיה, הצללות ועוד.

  • ניתן להעלות על המודל שכבות מידע גיאוגרפיות עיליות ותת קרקעיות.

  • ניתן לשלב במודל חלקים שמודלו בשיטת מידול גיאו ספציפי במקומות בהן נדרש מידול מבנים עם טקסטורות אמיתיות.

  • טרהוויז'ן מתמחה בביצוע המידול באופן מלא, שילובו באתר הלקוח, העלאת שכבות מידע גיאוגרפיות, עדכון המודל, הדרכות ותמיכה.