שילוב תלת-ממד במערכת GIS עירונית

שילוב מודל תלת-ממדי במערכת GIS בעיריות ובמועצות מקומיות.

  • שילוב שכבות מידע גיאוגרפיות על גבי המודל ועדכון תקופתי, כולל שכבות עיליות ותת-קרקעיות.

  • סנכרון מלא עם מערכות ה-GIS

  • חיפוש כתובות, גוש/ חלקה, אתרים מרכזיים.

  • שילוב האתר באינטרנט לצפיית התושבים, ו/ או באינטרה-נט של העירייה.

  • שילוב מודלים בתכנון לאישורי ועדות ולשיתוף הציבור.

  • טרהוויז'ן מספקת מוצר ושירות מלא הכולל מידול תלת-ממדי ברזולוציה גבוהה, שילוב במערכת ה- GIS, הדרכה, עדכון תקופתי ותמיכה.